Onze ambitie

Het aantrekkelijke heuvellandschap in Zuid-Limburg met veel afwisseling en veel groene weiden met koeien, heggen, graften en fruitboomgaarden verdwijnt sluipenderwijs door de afname van melkveehouderij. Dat de melkveehouderij verdwijnt komt omdat de melk van de rijke lössbodem als anonieme grondstof geleverd wordt en net zoveel opbrengt als bijv. grootschalig geproduceerde melk uit de natte polder. Maar het gevarieerde kleinschalige heuvellandlandschap veroorzaakt wel een hogere kostprijs voor de melkveebedrijven. Het landschap is echter de motor achter de toeristische recreatieve sector. Het is dus van belang dat deze sectoren elkaar opzoeken en elkaar proberen te versterken; convergentie in plaats van divergentie. Eén van de mogelijkheden om deze convergentie te bereiken is om de bijzondere en lekkere producten uit het mooie landschap herkenbaar te maken en via horeca en toerisme af te zetten. Naar voorbeeld elders in Europa en naar voorbeeld van de Limburgse bierbrouwerijen wil de Stichting Agroproductie en Leisurepark Zuid-Limburg deze kansen ook oppakken voor alle producten voortkomende uit de Zuid-Limburgse bodem. 

Agroproductie en Leisurepark Zuid-Limburg wil de aantrekkelijkheid van het Zuid-Limburgse heuvellandschap behouden en daarmee de regionale (agrarische en toeristische) economie versterken.