Concept

Rabobank Centraal Zuid-Limburg staat aan de basis van de eerste ideeën over het Agroproductie en Leisurepark Zuid Limburg. Deze coöperatieve bank heeft als doel ondernemerschap te stimuleren en had daarvoor het traject Demarrage ingericht waarbinnen een Denktank opereerde. De Denktank heeft mede gebaseerd op het rapport ‘Een strategische herorientatie op Het Heuvelland’ van de gemeenten Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals, de conclusie getrokken dat een nieuw initiatief de sterke punten van het Heuvellandschap moet benutten in harmonie met haar omgeving.

Lokale Zuidlimburgse producten bieden uitstekende kansen om het landschap en terroir tot waarde te brengen. Het combineren van deze productie, retail, leisure op één aansprekende locatie moet extra toegevoegde waarde bieden, zoals de voorbeelden elders in Nederland en Europa aantonen.

Om het projectidee uit te gaan voeren is in het voorjaar van 2012 de onafhankelijke Stichting Agroproductie- en Leisurepark Zuid-Limburg opgericht. Het bestuur bestaat uit de voorzitter Herman Vrehen en de leden Jan van Cruchten en Cees Kleinman. De dagelijkse projectleiding is in handen van Jeu Titulaer en John Caubergh.

De Stichting heeft als taak om het idee voor een agropark om te zetten in het daadwerkelijk realiseren daarvan. Daarom is het project gestart om een businessplan te ontwikkelen. Bij dit project wordt gewerkt met financiele middelen van Rabobank Centraal Zuid Limburg, MKB Limburg, LWV, LLTB, KvK, Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg en de provincie Limburg.

Medio 2012 zijn de eerste onderzoeken voor de businesscase gestart en inmiddels is businesscase nagenoeg afgerond en wordt overgegaan naar de businessplanfase.