Raadsconferentie Gulpen-Wittem 23 november 2016

Op woensdag 23 november 2016 heeft de Stichting Agroproductie en Leisurepark Zuid Limburg, een toelichting aan de Raadsconferentie van de gemeente Gulpen Wittem gegeven over de vernieuwde plannen. Voorzitter van de stichting Herman Vrehen gaf aan hoe de plannen verbeterd zijn nadat op de vorige versie van de plannen een aantal zienswijzen waren ingediend. Koos Seerden van het bureau Rho heeft de samenhang in het concept toegelicht en hoe het concept bijdraagt aan het bereiken van de onderliggende doelstellingen om de afzet van streekproducten, het toerisme en het landschap te verbeteren. Vervolgens presenteerde hij hoe het concept vertaald werd naar het nieuw in te dienen bestemmingsplan. Depute Hans Teunissen gaf namens de provincie Limburg zijn visie op deze nieuwe plannen. Hij vertelde hoe bijzonder het nieuwe concept is geworden doordat via de 60 afzetpunten voor streekproducten tegenlijkertijd 60 wervingspunten voor nieuwe toeristen komen.Zie voor verder informatie de bijgevoegde presentatie.