Home

Het aantrekkelijke heuvellandschap in Zuid-Limburg met veel afwisseling en veel groene weiden met koeien, heggen, graften en fruitboomgaarden verdwijnt sluipenderwijs door de afname van melkveehouderij. Dat de melkveehouderij verdwijnt komt omdat de melk van de rijke lössbodem als anonieme grondstof geleverd wordt en net zoveel opbrengt als bijv. grootschalig geproduceerde melk uit de natte polder. Maar het gevarieerde kleinschalige heuvellandlandschap veroorzaakt wel een hogere kostprijs voor de melkveebedrijven.

Idee

In Europa zijn op veel plaatsen voorbeelden te zien waar producten uit eigen regio of uit eigen atelier succesvol en professioneel bij de consument worden gebracht. In deze voorbeelden wordt de meerwaarde gerealiseerd die herkenbare lekkere authentieke producten hebben waarvan de consument weet

Onze strategie

De realisatie van een duurzaam agropark met 4 pijlers: ciderproductie, zuivelproductie, versmarkt, horeca en recreatie; die samen het concept dragen van het Agroproductie en Leisurepark Zuid Limburg en die ieder profiteren van het gezamenlijk in één park opereren; waarbij de producten en diensten gebaseerd zijn op de authenticiteit, de uniciteit en de verbinding van het Zuid-Limburgse landschap

Concept

Rabobank Centraal Zuid-Limburg staat aan de basis van de eerste ideeën over het Agroproductie en Leisurepark Zuid Limburg. Deze coöperatieve bank heeft als doel ondernemerschap te stimuleren en had daarvoor het traject Demarrage ingericht waarbinnen een Denktank opereerde. De Denktank heeft mede gebaseerd op het rapport ‘Een strategische herorientatie op Het Heuvelland’ van de gemeenten Valkenburg, Gulpen-W

Impressie